Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven:

Een kennismakingsgesprek van een half uur is geheel vrijblijvend.

 

Particulieren:

€ 75,00 per uur inclusief BTW

Alle sessies voor volwassenen zijn standaard 1,5 uur. Elke 10 minuten extra breng ik in rekening.

Voor jongeren (lagere school) is de tijdsduur meestal een uur.

Zakelijk:

€ 95,00 exclusief BTW per uur.

 

Klachten
Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden.
Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar te maken. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereniging de VIV.
Ik val onder de wet WKKGZ- alternatieve zorg (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg)

Privacy

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Wanneer u meer informatie wilt over de Privacy wet (AVG) kijk dan onder de onderstaande link.

Privacybeleid – Ter Veen Training 2019