Cognitieve gedragstherapie

Bewezen effectieve behandeling

In de cognitieve therapie bekijken we samen hoe je ‘anders leert te denken’, omdat de manier waarop je denkt van invloed is op hoe je voelt en ervaart. Hoe we ons voelen wordt niet zozeer veroorzaakt door de gebeurtenissen die we meemaken, maar door onze gedachten over die gebeurtenissen. Als je belangrijke dingen en gebeurtenissen in je leven  vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt je gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd.

We bekijken in de gedragstherapie vooral wat je doet in bepaalde situaties. Hoe je doet is immers van invloed op hoe je je voelt. Als je uit somberheid of angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, ligt somberheid of angst op de loer in plaats van deze te verminderen. Als je bv je mening niet goed durft uit te spreken, word je eerder onzeker of juist geïrriteerd. Als je  niet hebt geleerd hoe je je moet beheersen, word je gemakkelijk slachtoffer van je eigen impulsiviteit.

De cognitieve gedragstherapie brengt deze twee methoden samen. In de cognitieve therapie wordt je je bewust van de belemmerende gedachten. We gaan samen onderzoeken of jouw manier van denken helpt voor de situatie en of jouw gedachten terecht zijn. In de sessie gaan we het probleemgedrag en de omstandigheden waarin het voorkomt in kaart brengen. We zoeken naar een passend gedrag. Daarna wordt je gestimuleerd om deze nieuwe gedragspatronen toe te passen. Je pakt dan zowel de belemmerende gedachten aan en ook de gedragspatronen die de problemen in stand houden. Dus je gaat anders denken en leven! Je doet het wel zelf, maar niet alleen!

We weten dat bv. een depressie kan voorkomen uit ‘naar binnen geslagen woede’ en kan verdwijnen als de oorzaak ervan wordt opgespoord en de kwaadheid opnieuw beleefd en verwerkt. Een benadering die uitgaat van het verkrijgen van inzicht in onbewuste emoties en drijfveren. De N.E.I. methode is hier een duidelijk en direct hulpmiddel voor.

Voice Dialogue

Met de Voice Dialogue heb ik een mooie methode die kan helpen met ontdekken wat er allemaal in je hoofd omgaat. De ‘innerlijke stemmen’. Deze stemmen vertegenwoordigen verschillende personages van onze persoonlijkheid: onze ikken. Al die ikken denken en voelen ieder op hun eigen manier, hebben hun eigen gedrag en waarneming.

Een deel-persoonlijkheid dus.

 

Vaak identificeren we ons met één van deze delen waarmee we hebben leren leven, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen.

 

In een sessie met Voice Dialogue nodig ik verschillende ‘ikken’ uit om vrijuit te spreken. Er komen echt wonderbaarlijke dingen aan het licht. Het is een methode die zonder tussenkomst van het ego zijn werk kan doen, omdat we de criticus in ons ‘omzeilen’. Als ze eenmaal het woord mogen nemen komen er meestal verrassende antwoorden en boodschappen.

Een prachtig voorbeeld van een Voice Dialogue

N.E.I.®

Neuro Emotionele Integratie (N.E.I. ®) is een methode die het mogelijk maakt om lasten uit het verleden los te laten en van daar uit ruimte maakt voor een gelukkige en gezonde toekomst!

 

Belangrijk is dat de N.E.I.-methode vanuit respect in het onderbewuste zoekt naar belemmerende emoties en patronen. Het is een eenvoudige methode, die volgens een vastgesteld protocol wordt uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van een spiertest, om contact te maken met het onderbewuste. In het onderbewuste en in het celgeheugen van het lichaam zijn alle ervaringen uit het verleden opgeslagen. Door vragen te stellen aan het onderbewuste en die vervolgens te testen door de spiertest krijgen we antwoord op de vraag. Een positieve prikkel zal de spier versterken en een negatieve prikkel zal de spier verzwakken. Kom het maar ervaren.

 

De N.E.I. is inzetbaar voor iedere klacht, lichamelijk zowel geestelijk, waar emoties één van de oorzaken zijn. Bijvoorbeeld:

  • succesvol in werk kunnen worden en blijven,
  • zelfbewustwordingsprocessen,
  • alle lichamelijke pijnen/disbalansen,
  • emotionele problemen,
  • leer- en gedragsproblemen bij kinderen (gepest worden, zelf pesten, concentratieproblemen, bedplassen, faalangst, agressie, nieuwe tijdskinderen, ADHD, dyslexie).

Met deze methode kan ik zowel volwassenen als kinderen ondersteunen.

Walk Talk

De natuur levert belangrijke bijdragen om bij de kern te komen van de hulpvraag waar jij mee komt. We kunnen de Walk Talk als combi doen of een ‘op zichzelf’ staande coaching.

 

Het naast elkaar lopen i.p.v. tegenover elkaar zitten is vaak een mooie manier om in gesprek te zijn.

 

Buiten kun je je ‘ware natuur’ makkelijker herkennen. Hier zijn we vaak ver vanaf gegaan door het leven te leven. We gaan zo, op een natuurlijke en speelse manier werken aan jou vraag en groei. Dan gebruiken we de natuur en de omgeving als hulpmiddel wat verrassende inzichten opleverd. Een voorbeeld hiervan: Op de vraag wat er opvalt vertelt iemand dat een gespleten boom opvalt. Hij zei: ‘Ik lijk op die boom, net zo gespleten’. En hij vertelde over zichzelf en legde het uit. Daarna konden we ‘stappen maken’ om ‘een andere weg’ in te gaan. Toepasselijk hè, die teksten.

De sessie duurt al met al ook 90 minuten waarvan we een uur lopen.

Wandel sessie

De beweging van je lichaam ondersteund onbewust de acties die je in je hoofd bedenkt. Je zet jezelf als het ware in beweging. Daarnaast zeggen beelden meer dan woorden en doorbreken daarmee de vastgeroeste (denk) patronen waar we vaak mee kampen. En de natuur is een toonbeeld van acceptatie. heb je ooit een Berk gezien die een Eik wilde zijn?
Henny schreef over de wandeling:

1 Comment

on Methodes.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

You must be logged in to post a comment.